Przebudowa budynku Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego

Inwestor:  Karkonowski Park Narodowy
Zakończenie projektu:05/2010
Realizacja: 2010-2012
Zakres projektu: Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy
Powierzchnia użytkowa/netto: 506 m2