Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Kowarach

Inwestor:  POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Kowarach Sp. z o. o.
Zakończenie projektu: 07/2013
Zakres projektu: Koncepcja. Projekt budowlany
Powierzchnia użytkowa/netto: 8 825 m2