Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów wraz  przebudową budynku A Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie.

Utworzenie pracowni diagnostyczno – obrazowej, izby przyjęć planowej,  dziecięcej, ginekologiczno-położniczej, nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, bloku operacyjnego, pracowni endoskopii, centralnej   sterylizatorni i oddziału pediatrycznego

Inwestor:  Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie
Zakończenie projektu: 06/2015
Realizacja: 2015 - 2016
Zakres projektu: Koncepcja. Projekt budowlany i wykonawczy
Powierzchnia użytkowa/netto: 7 133 m2