Oddział Internistyczny Szpitala Wolskiego w Warszawie

powierzchnia użytkowa netto: 2400m2